ایزوپروپیل الکل (IPA)

نام محصولIPA
نام مادهایزوپروپیل الکل
IPA
نام انگلیسیIsopropyl alcohol
2-Propanol
CAS No.67-63-0
چگالی نسبی0.786
(نقطه جوش (سانتیگراد82.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد11.7
زمینه های استفادهحلال برای جداسازی جوهر چاپ، ضد یخ هواپیما، تنظیم کننده روغن ترمز، شوینده رنگ و جوهر، آب زدایی از تانکر بنزین، حلال برای مواد روکشی در ریخته گری
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالالکل ها
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired