تولوئن

نام محصولتولوئن
نام مادهتولوئن
نام انگلیسیToluene
Toluol
Methylvbenzene
CAS No.108-88-3
چگالی نسبی0.87
(نقطه جوش (سانتیگراد110.6
(نقطه اشتعال (سانتیگراد5.0
زمینه های استفادهرقیق کننده رنگ ها، ورنی ها و جوهرها، رقیق کننده چسب ها، پاک کننده لاستیک، شوینده انواع مواد صنعتی و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L(4gal)170KG(375lb)1000L(264gal) 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired