بوتیل استات

نام محصولبوتیل استات
نام مادهبوتیل استات
نام انگلیسیButyl acetate
Acetic butyl acetate
CAS No.123-86-4
چگالی نسبی0.882
(نقطه جوش (سانتیگراد120以上
(نقطه اشتعال (سانتیگراد22.0
زمینه های استفادهماده اولیه انواع رزین، چرم، جتنشین چرم مصنوعی، نیترو سلولوز، لاستیک، حلال های متعارف و حلال های ویژه جداسازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired