بوتیل الکل ثانویه

نام محصولبوتیل الکل ثانویه
نام مادهبوتیل الکل ثانویه
نام انگلیسی2-Butanol
sec-Butanol
CAS No.78-92-2
چگالی نسبی0.81
(نقطه جوش (سانتیگراد99.5
(نقطه اشتعال (سانتیگراد24
زمینه های استفادهحلال برای رنگ، منبع مایع بوتیل استات، مواد اولیه در تولید پلاستیک و داروسازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
 160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired