اتانول (طبیعی)

نام محصولاتانول (طبیعی)
نام مادهاتانول
نام انگلیسیEthanol
Ethyl alcohol
CAS No.64-17-5
چگالی نسبی0.795
(نقطه جوش (سانتیگراد78.3
(نقطه اشتعال (سانتیگراد12.8
زمینه های استفادهاستخراج اتر، استر، سلولوید و غیره، حلال ورنیش و جوهر، ماده اولیه مواد آرایشی، ضدعفونی کننده، شوینده، سوخت، و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالالکل ها
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18L200L1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired