بنزیل الکل

نام محصولبنزیل الکل
نام مادهبنزیل الکل
نام انگلیسیBenzyl alcohol
Phenyl carbinol
Phenyl methanol
Entanol
CAS No.100-51-6
چگالی نسبی1.045
(نقطه جوش (سانتیگراد205.45
(نقطه اشتعال (سانتیگراد93
زمینه های استفادهجلوگیری از تبخیر، معطر کننده مواد شیمیایی، رنگ، حلال و ماده اولیه در تولید استرها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما