بنزیل الکل

نام محصولبنزیل الکل
نام مادهبنزیل الکل
نام انگلیسیBenzyl alcohol
Phenyl carbinol
Phenyl methanol
Entanol
CAS No.100-51-6
چگالی نسبی1.045
(نقطه جوش (سانتیگراد205.45
(نقطه اشتعال (سانتیگراد93
زمینه های استفادهجلوگیری از تبخیر، معطر کننده مواد شیمیایی، رنگ، حلال و ماده اولیه در تولید استرها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired