نام انگلیسیN,N-Dimethylethanamide
Acetyl dimethyl amine
CAS No.127-19-5
چگالی نسبی0.94
(نقطه جوش (سانتیگراد165
(نقطه اشتعال (سانتیگراد63
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
15KG190KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما