نام انگلیسیDBE
CAS No.95481-62-2
چگالی نسبی1.092
(نقطه جوش (سانتیگراد196~225
(نقطه اشتعال (سانتیگراد103
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
17KG220KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما