نام انگلیسیDichloropentahluoropropane
CAS No.422-56-0, 507-55-1
چگالی نسبی1.55
(نقطه جوش (سانتیگراد54
(نقطه اشتعال (سانتیگرادnot applicable
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20L(ペール缶)200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما