مونومر استایرن

نام محصولمونومر استایرن
نام مادهمونومر استایرن
نام انگلیسیStyrol
Vinyl benzene
CAS No.100-42-5
چگالی نسبی0.9044
(نقطه جوش (سانتیگراد145.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد32
زمینه های استفادهماده اولیه رزین پلی اتیلن، لاستیک سنتز شده، رزین AS و ABS، رزین استر اشباع نشده، رزین FRP، و رقیق کننده بتونه پل استر
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired