دی متیل سوفوکسید (DMSO)

نام محصولDMSO
نام مادهدی متیل سوفوکسید
نام انگلیسیDimethyl sufoxide
Sulfinylbis (methane)
CAS No.67-68-5
چگالی نسبی1.1
(نقطه جوش (سانتیگراد189
(نقطه اشتعال (سانتیگراد95
زمینه های استفادهماده اولیه فیبر اکریل، مواد دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، حلال برای رنگ و رنگدانه ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهتانکر
18KG210KG 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما