دی متیل سوفوکسید (DMSO)

نام محصولDMSO
نام مادهدی متیل سوفوکسید
نام انگلیسیDimethyl sufoxide
Sulfinylbis (methane)
CAS No.67-68-5
چگالی نسبی1.1
(نقطه جوش (سانتیگراد189
(نقطه اشتعال (سانتیگراد95
زمینه های استفادهماده اولیه فیبر اکریل، مواد دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، حلال برای رنگ و رنگدانه ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهتانکر
18KG210KG 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired