دی ایزو نونیل فتالات (DINP)

نام محصولDINP
نام مادهدی ایزو نونیل فتالات
نام انگلیسیDINP
Diisononyl phthalate
CAS No.28553-12-0
چگالی نسبی0.976
(نقطه جوش (سانتیگراد403
(نقطه اشتعال (سانتیگراد235
زمینه های استفادهماده اولیه در تولید پلاستیک، چرم باکیفیت، فیلم، ورقه، کابل برق، کاغذ دیواری باکیفیت، خمیر چسب و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی کلاس 4
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired