دی ایزو نونیل فتالات (DINP)

نام محصولDINP
نام مادهدی ایزو نونیل فتالات
نام انگلیسیDINP
Diisononyl phthalate
CAS No.28553-12-0
چگالی نسبی0.976
(نقطه جوش (سانتیگراد403
(نقطه اشتعال (سانتیگراد235
زمینه های استفادهماده اولیه در تولید پلاستیک، چرم باکیفیت، فیلم، ورقه، کابل برق، کاغذ دیواری باکیفیت، خمیر چسب و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی کلاس 4
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما