دی بوتیل فتالات (DBP)

نام محصولDBP
نام مادهدی بوتیل فتالات
نام انگلیسیDibutyl phthalate
CAS No.84-74-2
چگالی نسبی1.048
(نقطه جوش (سانتیگراد399
(نقطه اشتعال (سانتیگراد187
زمینه های استفادهماده اولیه برای لاک، چسب، جوهر، چرم، جوهر های نقاشی، رنگ و آفت کش
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired