1 و 3 دیوکسولان

نام محصول1 و 3 دیوکسولان
نام ماده1 و 3 دیوکسولان
نام انگلیسی1,3-Dioxolane
1,3-Dioxacyclopentane
CAS No.646-06-0
چگالی نسبی1.07
(نقطه جوش (سانتیگراد75.6
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-4
زمینه های استفادهحلال پلیمرهای محلول در آب و ترموپلاستیک، و حلال برای مصارف خاص
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
17KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired