متیل اتیل کتون

نام محصولMEK
نام مادهمتیل اتیل کتون
نام انگلیسیMethyl ethyl ketone
2-Butanone
CAS No.78-93-3
چگالی نسبی0.805
(نقطه جوش (سانتیگراد79.6
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-7
زمینه های استفادهحلال رنگ، جوهر . چسب، حلال رزین های الکیلیک، اورتان و اپوکسی، استفاده در آماده سازی سطح برای کلرید پلی وینیل، و تولید شوینده
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG165KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired