سیکلوهگزان

نام محصولسیکلوهگزان
نام مادهسیکلوهگزان
نام انگلیسیCyclohexanone
Anone
CAS No.108-94-1
چگالی نسبی0.95
(نقطه جوش (سانتیگراد155.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد42
زمینه های استفادهماده اولیه کاپرولاکتام، اسید ادیپیک و نایلون، حلال های با نقطه جوش بالا برای سلولوید و نیترات سلولوز، تثبیت کننده در نقاشی، لایه برداری و شستشوی رنگ
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG190KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired