استون

نام محصولاستون
نام مادهاستون
نام انگلیسیAcetone
Dimethylketone
2-propanone
CAS No.67-64-1
چگالی نسبی0.79
(نقطه جوش (سانتیگراد56
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-17
زمینه های استفادهحلال برای رنگ های لاکی و اکریلیک رزین، ماده اولیه در تولید چربی و روغن ها، واکس، ورنی و دارو (استون و مقدار مجدودی بنزن)، حلال استیلن و دیگر گازهای سیلندر، حلال در استخراج، شوینده رزین های و FRP غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired