زایلین

نام محصولزایلین
نام مادهزایلین
نام انگلیسیXylene
Xylol
Dimethylbenzene
CAS No.1330-20-7
چگالی نسبی0.865
(نقطه جوش (سانتیگراد140
(نقطه اشتعال (سانتیگراد29
زمینه های استفادهرنگ ها، جوهر ها، حلال های چسب ها، رنگ ها، روان کننده ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L(4gal)170KG(375lb)1000L(264gal) 
ملاحظاتمقررات پیشگیری از آسیب مواد شیمیایی ویژه

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired