نرمال دکان

نام محصولنرمال دکان
نام مادهنرمال دکان
نام انگلیسیNormal Decane
N-Decane
Decane
CAS No.124-18-5
چگالی نسبی0.73
(نقطه جوش (سانتیگراد169~173
(نقطه اشتعال (سانتیگراد53
زمینه های استفادهحلال جوهر، حلال واکنشی در واکنش ارگانیک، شوینده و حلال برای دیگر مصارف
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینر
18L200L1000L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما