نرمال دکان

نام محصولنرمال دکان
نام مادهنرمال دکان
نام انگلیسیNormal Decane
N-Decane
Decane
CAS No.124-18-5
چگالی نسبی0.73
(نقطه جوش (سانتیگراد169~173
(نقطه اشتعال (سانتیگراد53
زمینه های استفادهحلال جوهر، حلال واکنشی در واکنش ارگانیک، شوینده و حلال برای دیگر مصارف
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینر
18L200L1000L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired