ایزوهگزان

نام محصولایزوهگزان
نام مادهایزوهگزان
نام انگلیسیIsohexane
2-Methylpentane
CAS No.107-83-5
چگالی نسبی0.66
(نقطه جوش (سانتیگراد62.0
(نقطه اشتعال (سانتیگراد<-20
زمینه های استفادهمورد استفاده در داروسازی، حلال های چسب ها یا پاک کننده ها، حلال های پلیمریزاسیون، حلال برای رنگ ها یا جوهرها، و جایگزینی برای هگزان نرمال
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L1000L 
ملاحظاتقانون PRTR: (پس از بازبینی تاریخ 1 اکتبر سال 2009) ※ مواد منطبق بر این قانون، دارای میزان هگزان نرمال مواد کمتر از یک درصد هستند.

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired