نام انگلیسیButyl diglyme
Diethylene glycol dibutyl ether
Bis(2-butoxyethyl)ether
CAS No.112-73-2
چگالی نسبی0.885
(نقطه جوش (سانتیگراد256
(نقطه اشتعال (سانتیگراد118
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما