تری اتیلن گلیکول

نام محصولتری اتیلن گلیکول
نام مادهتری اتیلن گلیکول
نام انگلیسیTriethyleneglycol
2,2-Ethylenedioxybis(ethanol)
CAS No.112-27-6
چگالی نسبی1.12
(نقطه جوش (سانتیگراد287.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد177
زمینه های استفادهتنظیم کننده رطوبت، حلال سلولوز و دیگر رزین ها، حلال برای جداسازی یودکس و سرما ساز
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG225KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما