تری اتیلن گلیکول

نام محصولتری اتیلن گلیکول
نام مادهتری اتیلن گلیکول
نام انگلیسیTriethyleneglycol
2,2-Ethylenedioxybis(ethanol)
CAS No.112-27-6
چگالی نسبی1.12
(نقطه جوش (سانتیگراد287.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد177
زمینه های استفادهتنظیم کننده رطوبت، حلال سلولوز و دیگر رزین ها، حلال برای جداسازی یودکس و سرما ساز
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG225KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired