پروپیلن گلیکول

نام محصولپروپیلن گلیکول
نام مادهپروپیلن گلیکول
نام انگلیسیPropylene glycol
1,2-Dihydroxypropane
1,2-Propanediol
CAS No.57-55-6
چگالی نسبی1.0381
(نقطه جوش (سانتیگراد187.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد99
زمینه های استفادهماده اولیه در تولید پلاستیک و شوینده ها، سرما ساز و خنک کننده، ماده رسانای سیستم انتقال کرما از کف، استفاده در حلال های عمومی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG215KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired