پروپیلن گلیکول

نام محصولپروپیلن گلیکول
نام مادهپروپیلن گلیکول
نام انگلیسیPropylene glycol
1,2-Dihydroxypropane
1,2-Propanediol
CAS No.57-55-6
چگالی نسبی1.0381
(نقطه جوش (سانتیگراد187.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد99
زمینه های استفادهماده اولیه در تولید پلاستیک و شوینده ها، سرما ساز و خنک کننده، ماده رسانای سیستم انتقال کرما از کف، استفاده در حلال های عمومی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG215KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما