اتیلن گلیکول

نام محصولاتیلن گلیکول
نام مادهاتیلن گلیکول
نام انگلیسیEthyleneglycol
1,2-Etanediol
CAS No.107-21-1
چگالی نسبی1.115
(نقطه جوش (سانتیگراد197.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد111
زمینه های استفادهماده ضد یخ شیشه شوهای آبی و رنگ های آبی، ماده اولیه رزین پلی استر اشباع نشده، رزین آلکید و فیبر سنتز شده، روان کننده های مقاوم در برابر سرما، سرماساز، و ماده رسانای سیستم انتقال گرما از کف
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG225KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما