اتیلن گلیکول

نام محصولاتیلن گلیکول
نام مادهاتیلن گلیکول
نام انگلیسیEthyleneglycol
1,2-Etanediol
CAS No.107-21-1
چگالی نسبی1.115
(نقطه جوش (سانتیگراد197.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد111
زمینه های استفادهماده ضد یخ شیشه شوهای آبی و رنگ های آبی، ماده اولیه رزین پلی استر اشباع نشده، رزین آلکید و فیبر سنتز شده، روان کننده های مقاوم در برابر سرما، سرماساز، و ماده رسانای سیستم انتقال گرما از کف
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG225KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired