دی اتیلن گلیکول

نام محصولدی اتیلن گلیکول
نام مادهدی اتیلن گلیکول
نام انگلیسیDiethyleneglycol
Dihydroxydiethyl ether
CAS No.111-46-6
چگالی نسبی1.12
(نقطه جوش (سانتیگراد244.3
(نقطه اشتعال (سانتیگراد124
زمینه های استفادهماده اولیه برای تولید پلاستیک و جوهر چاپ، چسب برای فیبر، روغن ترمز، تولید پلاستیک، ماده رسانای سیستم انتقال گرما از کف، ماده نرم کننده سلفون، مخلوط کننده سیمان، سرما ساز و عامل تجزیه کلینکر سیمان
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG225KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما