دی اتیلن گلیکول

نام محصولدی اتیلن گلیکول
نام مادهدی اتیلن گلیکول
نام انگلیسیDiethyleneglycol
Dihydroxydiethyl ether
CAS No.111-46-6
چگالی نسبی1.12
(نقطه جوش (سانتیگراد244.3
(نقطه اشتعال (سانتیگراد124
زمینه های استفادهماده اولیه برای تولید پلاستیک و جوهر چاپ، چسب برای فیبر، روغن ترمز، تولید پلاستیک، ماده رسانای سیستم انتقال گرما از کف، ماده نرم کننده سلفون، مخلوط کننده سیمان، سرما ساز و عامل تجزیه کلینکر سیمان
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG225KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired