تری اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر

نام محصولتری اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام مادهتری اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام انگلیسیTriethyleneglycol monomethylether
CAS No.112-35-6
چگالی نسبی1.05
(نقطه جوش (سانتیگراد249
(نقطه اشتعال (سانتیگراد114.4
زمینه های استفادهحلال رزین ها، ماده اولیه در تولید پلاستیک و روغن ترمز
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما