تری اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر

نام محصولتری اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام مادهتری اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام انگلیسیTriethyleneglycol monomethylether
CAS No.112-35-6
چگالی نسبی1.05
(نقطه جوش (سانتیگراد249
(نقطه اشتعال (سانتیگراد114.4
زمینه های استفادهحلال رزین ها، ماده اولیه در تولید پلاستیک و روغن ترمز
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired