اتیلن گلیکول مونو-تی-بوتیل اتر (ETB)

نام محصولاتیلن گلیکول مونو-تی-بوتیل اتر (ETB)
نام انگلیسیEthylene glycol mono-t-butyl ether
2-tert-Butoxyethanol
CAS No.7580-85-0
چگالی نسبی0.94
(نقطه جوش (سانتیگراد152
(نقطه اشتعال (سانتیگراد55
زمینه های استفادهحلال برای رنگ ، حلال برای رقیق کننده و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000KG 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired