دی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر
نام انگلیسیDiethyleneglycol monomethyl ether
CAS No.111-77-3
چگالی نسبی1.02
(نقطه جوش (سانتیگراد194
(نقطه اشتعال (سانتیگراد93
زمینه های استفادهماده اولیه جوهر چاپ، رنگدانه و تنظیم کننده گران روی، حلال رزین ها، و ماده واسط در صنایع
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکهکانتینرتانکر
200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما