دی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر
نام انگلیسیDiethyleneglycol monomethyl ether
CAS No.111-77-3
چگالی نسبی1.02
(نقطه جوش (سانتیگراد194
(نقطه اشتعال (سانتیگراد93
زمینه های استفادهماده اولیه جوهر چاپ، رنگدانه و تنظیم کننده گران روی، حلال رزین ها، و ماده واسط در صنایع
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکهکانتینرتانکر
200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired