دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام انگلیسیDiethyleneglycol monoethyl ether
CAS No.111-90-0
چگالی نسبی0.99
(نقطه جوش (سانتیگراد202
(نقطه اشتعال (سانتیگراد96
زمینه های استفادهماده اولیه رنگدانه ها و جوهر چاپ، ماده افزودنی به جوهرها، حلال، شوینده، ماده واسط سنتز، تولید پلاستیک، استفاده برای امولسیون، و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینر
16KG200KG1000L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما