دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
نام انگلیسیDiethyleneglycol monoethyl ether
CAS No.111-90-0
چگالی نسبی0.99
(نقطه جوش (سانتیگراد202
(نقطه اشتعال (سانتیگراد96
زمینه های استفادهماده اولیه رنگدانه ها و جوهر چاپ، ماده افزودنی به جوهرها، حلال، شوینده، ماده واسط سنتز، تولید پلاستیک، استفاده برای امولسیون، و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینر
16KG200KG1000L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired