دی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر
نام انگلیسیDiethylene glycol monobutyl ether
CAS No.112-34-5
چگالی نسبی0.953
(نقطه جوش (سانتیگراد230.6
(نقطه اشتعال (سانتیگراد78
زمینه های استفادهحلال رزین ها، تنظیم کننده گران روی، ماده اولیه جوهر چاپ، رنگدانه ها، و استفاده در شستشوی صنعتی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired