پروپیلن گلیکول مونو متیل اتر استات

نام محصولPMA
نام مادهپروپیلن گلیکول مونو متیل اتر استات
نام انگلیسیPropyleneglycol monomethylether acetate
Methoxypropyl acetate
CAS No.108-65-6
چگالی نسبی0.969
(نقطه جوش (سانتیگراد146.0
(نقطه اشتعال (سانتیگراد42
زمینه های استفادهجایگزین حلال های گلیکولی، حلال با خاصیت سمی کم، حلال جوهر، شوینده مواد مورد استفاده در ابزار الکترونیک، ماده اولیه مایع کپی، شوینده ماشین آلات صنعتی، حلال چسب ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired