دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر استات

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر استات
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر استات
نام انگلیسیDiethyleneglycol monoetyl ether acetate
CAS No.112-15-2
چگالی نسبی1.011
(نقطه جوش (سانتیگراد217.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد106
زمینه های استفادهحلال نقطه جوش بالا برای رنگ های پلاستیکی، حلال جوهر چاپ، حلال عمومی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired