ایزوپروپیل اتر

نام محصولایزوپروپیل اتر
نام مادهایزوپروپیل اتر
نام انگلیسیDiisopropyl ether
Isopropyl ether
2-Isopropoxypropane
CAS No.108-20-3
چگالی نسبی0.7244
(نقطه جوش (سانتیگراد68.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-28
زمینه های استفادهحلال برای جداسازی خوشبو کننده، ماده اولیه باروت بی دود و سیمان نرم (چسب)، لایه برداری و شستشوی عدسی ها و فلزات
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
12KG143KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما