ایزوپروپیل اتر

نام محصولایزوپروپیل اتر
نام مادهایزوپروپیل اتر
نام انگلیسیDiisopropyl ether
Isopropyl ether
2-Isopropoxypropane
CAS No.108-20-3
چگالی نسبی0.7244
(نقطه جوش (سانتیگراد68.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-28
زمینه های استفادهحلال برای جداسازی خوشبو کننده، ماده اولیه باروت بی دود و سیمان نرم (چسب)، لایه برداری و شستشوی عدسی ها و فلزات
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
12KG143KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired