2 متوکسی اتانول

نام محصول2 متوکسی اتانول
نام ماده2 متوکسی اتانول
نام انگلیسی2-Ethyleneglycol monomethyl ether
CAS No.109-86-4
چگالی نسبی0.966
(نقطه جوش (سانتیگراد124.5
(نقطه اشتعال (سانتیگراد39
زمینه های استفادهحلال لاک و رزین، اصلاح کننده گران روی، عکاسی، جوهر چاپ، رنگ دانه، حلال شوینده ماشین های رله اورتان، و شستشوی مکانیکی فوم پلی اورتان
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
17KG190KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired