1 و 4 دی اکسان

نام محصول1 و 4 دی اکسان
نام ماده1 و 4 دی اکسان
نام انگلیسی1,4-Dioxane
CAS No.123-91-1
چگالی نسبی1.03
(نقطه جوش (سانتیگراد101.3
(نقطه اشتعال (سانتیگراد12
زمینه های استفادهشوینده، حلال چرم مصنوعی یا واکنش ارگانیک، حل کننده های حاوی کلرین، استفاده در داروسازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
بشکهکانتینرتانکر
200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired