بوتیل استات ثانویه

نام محصولبوتیل استات ثانویه
نام مادهبوتیل استات ثانویه
نام انگلیسیsec-Butyl acetate
sec-Acetic butylester
CAS No.105-46-4
چگالی نسبی0.865
(نقطه جوش (سانتیگراد112
(نقطه اشتعال (سانتیگراد18
زمینه های استفادهماده اولیه انواع رزین، چرم، جتنشین چرم مصنوعی، نیترو سلولوز، لاستیک، حلال های متعارف و حلال های ویژه جداسازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG  

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired