بوتیل استات ثانویه

نام محصولبوتیل استات ثانویه
نام مادهبوتیل استات ثانویه
نام انگلیسیsec-Butyl acetate
sec-Acetic butylester
CAS No.105-46-4
چگالی نسبی0.865
(نقطه جوش (سانتیگراد112
(نقطه اشتعال (سانتیگراد18
زمینه های استفادهماده اولیه انواع رزین، چرم، جتنشین چرم مصنوعی، نیترو سلولوز، لاستیک، حلال های متعارف و حلال های ویژه جداسازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG  

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما