متیل لاکتات

نام محصولمتیل لاکتات
نام مادهمتیل لاکتات
نام انگلیسیMethyl lactate
CAS No.547-64-8
چگالی نسبی1.1
(نقطه جوش (سانتیگراد145
(نقطه اشتعال (سانتیگراد55
زمینه های استفادهحلال رزین، حلال رنگ، ماده افزودنی به جوهر ها، حلال چسب، مورد استفاده در ترکیبات آفت کش ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، شوینده برای مواد گوناگون، حلال و لایه برداری از لایه های مواد مقاوم در برابر نور، استفاده در تهویه خاک، حلال رنگدانه ها و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما