اتیل لاکتات

نام محصولاتیل لاکتات
نام مادهاتیل لاکتات
نام انگلیسیEthyl lactate
CAS No.97-64-3
چگالی نسبی1.03
(نقطه جوش (سانتیگراد154
(نقطه اشتعال (سانتیگراد54
زمینه های استفادهحلال رزین، حلال رنگ، ماده افزودنی به جوهر ها، حلال چسب، مورد استفاده در ترکیبات آفت کش ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، شوینده برای مواد گوناگون، حلال و لایه برداری از لایه های مواد مقاوم در برابر نور، استفاده در تهویه خاک، حلال رنگدانه ها و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired