اتیل استات

نام محصولاتیل استات
نام مادهاتیل استات
نام انگلیسیEthyl acetate
Acetic ether
CAS No.141-78-6
چگالی نسبی0.902
(نقطه جوش (سانتیگراد77.1
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-4
زمینه های استفادهحلال رنگ، جوهر چاپ و چسب ها، جداسازی مواد شیمیایی، شوینده
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired