امیل استات

نام محصولامیل استات
نام مادهامیل استات
نام انگلیسیAmyl acetate
Banana oil
CAS No.123-92-2
چگالی نسبی0.873
(نقطه جوش (سانتیگراد142
(نقطه اشتعال (سانتیگراد23
زمینه های استفادهحلال نیترو سلولوز، سلولوید، رزین ها و اتیل سلولوز، رنگ، اسانس میوه ها و ماده جداسازی برای پنی سیلین
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG170KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired