بوتانول

نام محصولبوتانول
نام مادهبوتانول
نام انگلیسیn-Butanol
Butyl alcohol
CAS No.71-36-3
چگالی نسبی0.813
(نقطه جوش (سانتیگراد117.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد37
زمینه های استفادهحلال برای رنگ ها و جوهرها، ماده اولیه بوتیل استات، DBP، و تثبیت کننده، و مواد اولیه در داروسازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired