متانول

نام محصولمتانول
نام مادهمتانول
نام انگلیسیMethanol
Meyhyl alcohol
CAS No.67-56-1
چگالی نسبی0.792
(نقطه جوش (سانتیگراد65
(نقطه اشتعال (سانتیگراد11
زمینه های استفادهسوخت، حلال جوهر و چسب، ضد یخ، شوینده، سوخت چراغ الکلی، استفاده در افزایش تدریجی مواد ، ماده اولیه مایع برای تولید سوخت بیو دیزل، و حلال روکش های ریخته گری
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالالکل ها
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired