2 اتیل هگزانول

نام محصول2 اتیل هگزانول
نام ماده2 اتیل هگزانول
نام انگلیسی2-Ethyl-1-hexanol
2-Ethylhexyl alcohol
CAS No.104-76-7
چگالی نسبی0.834
(نقطه جوش (سانتیگراد184.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد78
زمینه های استفادهماده اولیه تولید پلاستیک و حلال ها، حلال برای سنتز ارگانیک، روان کننده و مواد واسطه ای برای سورفکتانت
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG170KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired