2 اتیل هگزانول

نام محصول2 اتیل هگزانول
نام ماده2 اتیل هگزانول
نام انگلیسی2-Ethyl-1-hexanol
2-Ethylhexyl alcohol
CAS No.104-76-7
چگالی نسبی0.834
(نقطه جوش (سانتیگراد184.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد78
زمینه های استفادهماده اولیه تولید پلاستیک و حلال ها، حلال برای سنتز ارگانیک، روان کننده و مواد واسطه ای برای سورفکتانت
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG170KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما