1 و 4 بوتان دیول

نام محصول1 و 4 بوتان دیول
نام ماده1 و 4 بوتان دیول
نام انگلیسی1,4-Butanediol
1,4-Butylene glycol
CAS No.110-63-4
چگالی نسبی1.014
(نقطه جوش (سانتیگراد228
(نقطه اشتعال (سانتیگراد138
زمینه های استفادهماده اولیه در تولید پلاستیک، رزین پلی بوتیل اتیلن ترفتالیت، چسب ها و مواد شیمیایی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما