1 و 3 بوتان دیول

نام محصول1 و 3 بوتان دیول
نام ماده1 و 3 بوتان دیول
نام انگلیسی1,3-butanediol
1,3-Butylene glycol
CAS No.107-88-0
چگالی نسبی1.006
(نقطه جوش (سانتیگراد207.5
(نقطه اشتعال (سانتیگراد121
زمینه های استفادهماده اولیه در تولید رزین، جذاب رطوبت، ماده اولیه در تولید جوهر و رنگ سازی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما